SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikamız

​TM GRUBU, gerçekleştirdiği projeler sırasında çalışanların, üçüncü şahısların, makine donanımının, malzeme ve çevresinin güvenliğini tehdit edecek en ufak etkeni kaynağında yok etmek ve bu sayede muhtemel İSG (İşçi Saglığı ve Güvenliği) risklerini en aza indirgemekle yükümlüdür.

Bunun doğrultuda aşağıdaki ilkelerin tavizsiz uygulanmasını sağlar;  TM GRUBU, “Sıfır kaza” hedefi ile tüm çalışanlarını Sağlık ve Güvenlik konularında bilinçlendirmek için gerekli bilgi ve eğitimleri vermektedir. Risk analizleri yapar ve uygular. Yasa, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve standartlara uymayı taahhüt eder. İSG hedeflerini ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli olan aksiyonları belirler ve yönetim programını oluşturur. 

İSG sorumluluğu ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve bilgilerin paylaşılması amacıyla tüm çalışanların eğitim programlarına katılımını sağlar. E-mailler, toplantılar, duyurular ve ilanlar yolu ile tüm çalışanların düzenli bilgilendirir. El kitapçıkları, talimatlar ve benzeri dokümanların dağıtımı ile ISG bilgilerine ulaşımı kolaylaştırır.İSG sisteminin performansını sürekli olarak ölçer ve sisteminin başarısını arttırmak için sürekli iyileştirmeyi hedefler. Kaza ve mesleki hastalıkların nedenlerini araştırır ve elde edilen bulgulara göre bu kaza ve hastalıkların önlenmesi için gerekli İSG tedbirlerini alır. ​İSG alanındaki yeni gelişmeleri ve yapılan periyodik toplantıları takip ederek kendi sistemini günceller ve sağlık/emniyet konularındaki performansını geliştirir.

Kökleri, 1995 yılına kadar uzanan TM GRUBU, güçlü ve dinamik yapısıyla bugün dünyanın 3 kıta ve 10 ülkesinde İnşaat, Elektro-Mekanik Taahhüt, Tarım ve Ticaret olarak dört sektörde faaliyet göstererek, odaklandığı iş alanlarında büyüyerek ilerlemektedir.Bugüne kadar TM 10 ülkelerde, 70’den fazla proje tamamlamıştır.

İLETİŞİM​:

Ortaköy Dereboyu Cad. Refik Fenmen Sk. No: 4, PK: 34347 Beşiktaş, İstanbul / TÜRKİYE

Tel:     + 90 (212) 274 86 86 (Pbx )

Faks:   +90 (212)236 03 75
E-Posta: info@tm.com.tr

© 2019 Copyright © TM Mühendislik ve İnşaat AŞ. Tüm hakları saklıdır. |  Terms of Use  |   Privacy Policy