top of page

ÇEVRE YÖNETİMİ

TM  olarak temel amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm lokasyonlarda çevreye “Sıfır Zarar” vermektir. Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek için ilgili sürdürülebillir Kalkınma Hedeflerine hizmet etmek adına;

  • Operasyonlarımızın potansiyel çevresel etkilerini işin başında değerlendiriyoruz,

  • Faaliyetlerimizi, belirlenen etkiler için yeterli azaltmaları göz önünde bulundurarak planlıyoruz, ilgili ulusal ve uluslararası standart ve mevzuata uygun bir şekilde organizasyonel risk ve fırsatları tanıyoruz,

  • Çalışanlarımızın çevre konularında eğitimli ve yetkin olduğundan emin oluyoruz,

  • Gerektiğinde ilgili taraflara eğitim sağlar ya da onlara danışıyoruz,

  • Enerji yönetimi ve emisyonları, doğal kaynak tüketimi, toprak yönetimi, su yönetimi ve emisyonları, atık yönetimi, biyo çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve karbon ayakizi konu başlıklarını göz önünde bulundurur ve sürekli takibini gerçekleştiriyoruz,

  • Performansımızı, belirlediğimiz SMART hedeflere göre ölçüyoruz,

  • Taşeron ve tedarikçilerimize yönelik, düzenli aralıklarla iç denetimler gerçekleştiriyoruz,

  • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek adına çevresel yönetim sistemimiz hakkında yıllık yönetim gözden geçirmeleri yürütmeyi taahhüt ediyoruz. Çevresel yönetim sistemimiz düzenli olarak üçünü partiler tarafından denetlenmektedir.

  • Çevresel performansımızı, şirket web sayfamız ve diğer halka açık raporlama platformları aracılığı ile paydaşlarımız, ilgili partiler ve kamuoyuna şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ediyoruz,

  • Şirketin sahip olduğu yatırım projelerini, çevre dostu bir şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz.

bottom of page