top of page

KURUMSAL POLİTİKAMIZ

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

TM GRUBU, ulusal ve uluslararası standart, yasa ve mevzuat doğrultusunda sahip olduğu finansal değerin yanı sıra sosyal, kültürel, etik ve insani değerlerini de çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, iştirakçileri, tüm iş ortakları ve diğer paydaşları ile birlikte müşteri memnuniyeti ve şikayetlerinin yönetimini, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini, süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesini mükemmeliyetçi yaklaşım ile sağlar.

​iş Saglığı ve Güvenliği ile Çevre

TM GRUBU, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerinin tanımlanması, risklerinin yönetilmesi ile çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve ergonomik bir çalışma ortamı sağlamak, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, kirlenmenin önlenmesi ile gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacı doğrultusunda yasal şartlar ve mevzuata uygun hareket edip sürekli gelişme sağlar.

Bilgi Güvenliği

TM GRUBU, sunmuş olduğu faaliyetler kapsamında; Müşterilerimizin güvenilirliğini ve marka imajlarını korur, ortaklığın operasyonel, ve stratejik seviyedeki çıkarları için önemli olan bilgilerin korunmasını ve sadece ilgili kişiler tarafından ulaşılabilmesini sağlar, ortaklığın tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlar, ortaklığın, üçüncü taraflarla yaptığı sözleşmelerde belirlenen uygunluğu sağlar, ortaklığın ana ve destek süreçlerine ait faaliyetlerin, kabul edilebilir kesinti sürelerini aşmadan devam etmelerini sağlar.

Sosyal Sorumluluk ve Mesai Arladaşlarımız

TM GRUBU, yapmış olduğu ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle, varlığını sürdürdüğü topluma katma değer sağlayacak faaliyetler gerçekleştirir.Bu politika; yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin ve uyması gereken tüm kuralların bilincinde olan, işbirlik değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini ve sorumluluklarını sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını etkin şekilde uygulayan, kendini sürekli geliştiren, fiziksel, tıbbi ve düşünsel açıdan işini yapmaya her an hazır olan çalışanlar sayesinde ortaya konur.

bottom of page