top of page

İNSAN KAYNAKLARI

TM İnsan Kaynakları sayfasına hoş geldiniz.

Genç, dinamik ve nitelikli çalışanlarıyla her geçen gün hızla büyüyen, sunduğu ürün ve hizmetlerini hedeflediği mükemmel çizgiye taşıyan, ulusal ve uluslararası alanda başarılarını kanıtlayan TM, çalışanlarına verdiği değer ile de fark yaratıyor.

İnsan Kaynakları sayfamızda bizi biz yapan değerleri tanıyacak, istihdam süreci ve kariyer politikalarımızla ilgili bilgileri  bulacaksınız.

Hepinize başarılar dileriz.​

İnsan Kaynakları Misyonumuz ve Vizyonumuz: "Türk mühendislik ve İnşaat sektöründe tercih edilen ve çalışılmak istenen bir şirket olmak"


•  Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
•  Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,
• Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
​• Rekabetçi, doğru bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak,
• Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
​• Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü artırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
•​ Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
• Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,​

TM İnsan Kaynakları'nın öncelikli hedefi şirketi daha ilerilere taşıyacak kurum stratejisinin hayata geçmesine destek olmaktır. 

‘Sürdürülebilir Büyüme ve Liderlik, Global Bir Oyuncu Olmak' stratejik önceliklerini hayata geçirecek olan İnsan Kaynakları öncelikleri bu amaçla belirlenmiştir.

bottom of page