top of page

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

Misyon

Kurumsal yapımız ve yetişmiş insan gücümüzle çağdaş teknolojiyi yakalamak ve etkin hale getirmek için doğru, ekonomik, çevreye duyarlı sistemler ile yüksek kalitede uygulamalar yaparak müşterilerimize konfor ve güveni yaşatmaktır.

Vizyon

İnşaat sektörü ve diğer hitap ettiğimiz sektörleri en iyi şekilde desteklemek, mevcut ürünlerin kalite ve verimini arttırıcı her türlü hizmeti müşterilerimize sunarak insan hayatına değer katan projeler tasarlamak ve geliştirmektir.

Temel Değerler

İnsana ve doğaya saygıyı ön planda tutarız. Çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza, iş yaptığımız ülkelerin ve ülkemizin milli ve ahlaki değerlerine saygı gösteririz. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz.

* Dürüstlük ve Adil Davranma

* Müşteri Memnuniyeti

* Bireye Saygı

* Yenilikçilik

* Takım Çalışması

* Liderlik

* Verimlilik​

* Gizlilik“Açık Kapı” Politikası

bottom of page